OKL Dzieje2018 1

Dzieje Najnowsze 

 

Założone w 1969 r. przez Tadeusza Jędruszczaka, Czesława Madajczyka i Witolda Stankiewicza

Czasopismo wydawane jest przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

 

ISSN 0419-8824

ISSN on-line 2451-1323

Czasopismo wydawane na zasadach open acces na licencji CC BY ND.