Redakcja

Andrzej Chojnowski, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (sekretarz), Marek K. Kamiński, Andrzej Koryn, Rafał Stobiecki, Jacek Tebinka, Tadeusz Wolsza (redaktor naczelny)