Dzieje Najnowsze, Rocznik XLVIII, r. 2016, 1

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Piotr Madajczyk — Polskie problemy z genocydem Rafała Lemkina

p007 0 00 01Krzysztof Jasiewicz — Narodowe formacje wojskowe w Rosji bolszewickiej i Związku Sowieckim w latach 1918–1943 i ich rola w polityce ekspansji imperium

p007 0 00 01Łukasz Dryblak — Inspiracja i formy współpracy polskich instytucji państwowych z wydawcami i redakcjami pism rosyjskich w latach 1919–1935 — zarys problematyki

p007 0 00 01Grzegorz Motyka — Zbrodnia wołyńska 1943 roku i mit buntu ludowego

p007 0 00 01Andrzej Zawistowski — Kartki na wojnę, której nie było.Planowany mechanizm reglamentacji artykułów pierwszego zapotrzebowania w PRL w wypadku sytuacji nadzwyczajnej

p007 0 00 01Andrzej Zaćmiński — „Poena sine lege” — czyny chuligańskie w orzecznictwie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym (1951–1954)

p007 0 00 01Andrzej Czyżewski — Peryferie stanu wojennego? — casus województwa sieradzkiego

p007 0 00 01Daniel Wicenty — Kiszczakowska „policja w policji”. O Zarządzie Ochrony Funkcjonariuszy (1985 –1990)

p007 0 00 01Rafał Leśkiewicz — Od Służby Bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Państwa

p007 0 00 01Paweł Kowal — Misja na wschodzie. Wizyty kard. Józefa Glempa w ZSRS w 1988 roku oraz ich polityczno–międzynarodowy kontekst

Przegląd badań

p007 0 00 01Paweł Jaworski — Szwedzkiej historiografii rozrachunki z okresem drugiej wojny światowej

p007 0 00 01Rafał Łatka — Problemy metodologiczne w prowadzeniu badań na temat historii Kościoła katolickiego w Polsce „ludowej”. Przegląd badań, postulaty badawcze

Materiały

p007 0 00 01Edward Raczyński a Czesi: fragmenty korespondencji — Piotr Wandycz

p007 0 00 01Aspekty wojskowe polskiego sierpnia ’80 — Edward J. Nalepa

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Włodzimierz Suleja — Bezsilność zwycięzców

p007 0 00 01Zygmunt Zieliński — Okupacyjna saga rodzinna

p007 0 00 01Recenzje

 

Życie naukowe

p007 0 00 01Sprawozdanie z konferencji naukowej „Równie ważni? Sanatorzy drugiego planu (1926–1939)” Lublin 10–11 VI 2015 r. — Monika Napora

Listy do redakcji

p007 0 00 01Doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Olejce w odpowiedzi — Jarosław Centek, Marcin J. Mikulski, Tomasz Woźny;

O nowej jakości w polemice naukowej autorstwa Pana Łukasza Ulatowskiego. List do redakcji „Dziejów Najnowszych” — Piotr Kołakowski