Dzieje Najnowsze, Rocznik XLVIII, r. 2016, 2

p007 0 00 01Spis treści


Studia i artykuły

p007 0 00 01Stanisław Żerko — Kryzys w stosunkach między Polską a Rumunią w latach 1934–1936 w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych

p007 0 00 01Łukasz Adamski — Nieznany kurier Piusa XII. Analiza postawy katolickiego misjonarza w sowieckim więzieniu i procesu jego rozpracowywania przez NKGB

p007 0 00 01Krystyna Piórkowska — Nie tylko wizyta u Stalina. Ksiądz Stanisław Orlemanski i jego bracia

p007 0 00 01Jerzy Bednarek — Sowiecka grupa dywersyjno–wywiadowcza „Arsenał” i jej działalność na ziemiach polskich (październik 1944–styczeń 1945)

p007 0 00 01Tadeusz Wolsza — Od Sillamäe do Goli Otok. Obozy pracy przymusowej i NKWD w krajach nadbałtyckich, Europie Środkowo–Wschodniej i na Bałkanach po drugiej wojnie światowej. Skala zjawiska i codzienność

p007 0 00 01Katarzyna Maniewska — Toast na cześć… Reakcje społeczne na śmierć Józefa Stalina i kampania propagandowa wokół uroczystości żałobnych w województwie bydgoskim w marcu 1953 r.

p007 0 00 01Wojciech Kucharski — Przygotowania do Soboru Watykańskiego II w opinii polskich dyplomatów

Materiały

p007 0 00 01Agenci na fali. Listy współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa do „Fali 49” —
Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Krzysztof Kosiński — Intymność okupacyjna

p007 0 00 01Piotr Gontarczyk — Przyczynek do badań elit komunistycznych czasów PRL. Uwagi na marginesie biografii Romana Zambrowskiego

p007 0 00 01Recenzje

Życie naukowe

p007 0 00 01Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polska i Jugosławia po II wojnie światowej”, Bydgoszcz 30 IX — 1 X 2015 r. — Paweł Wawryszuk, Nebojša Stambolija

p007 0 00 01„Gułag. Struktury, kadry, więźniowie”. Sprawozdanie z konferencji — Dariusz Rogut

In memoriam

p007 0 00 01Wojciech Franciszek Rojek (1954–2015). Wspomnienie o Profesorze — Przemysław Marcin Żukowski

Listy do redakcji

p007 0 00 01List do redakcji „Dziejów Najnowszych” w sprawie książki: E. Marat, M. Wójcik, Made in Poland. Opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik — Hanna Rybicka