Dzieje Najnowsze, Rocznik XLVIII, r. 2016, 3

p007 0 00 01Spis treści
 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Paweł Zajas — Afryka Południowa i Południowo–Zachodnia w niemieckiej propagandzie kulturowej (1914–1918)

p007 0 00 01Ryszard Żelichowski — Kolczasty drut śmierci jako strażnik granicy. Nieznany epizod Wielkiej Wojny 1914–1918 na pograniczu holendersko–belgijskim

p007 0 00 01Małgorzata Gmurczyk–Wrońska — Czy rok 1916 był istotny dla spraw polskich w polityce Francji?

p007 0 00 01Václav Horčička — Federalizacja czy rozpad? Stosunki Stanów Zjednoczonych i Austro–Węgier w ostatnim roku pierwszej wojny światowej

p007 0 00 01Remigiusz Kasprzycki — Dezercje i unikanie służby w Wojsku Polskim w latach 1918–1939

p007 0 00 01Grzegorz Kulka — Sprawy honorowe gen. Włodzimierza Ostoi–Zagórskiego w latach 1923–1928

p007 0 00 01Andrzej Chojnowski — Komisja Kultury KC PZPR — „dziecko” gomułkowskiej stabilizacji

Materiały

p007 0 00 01Refleksje historiograficzne Profesora Romana Wapińskiego odnośnie do „Biografistyki w Polsce” — Witold Wojdyło, Arkadiusz Fordoński

Autoreferaty

p007 0 00 01Monika Napora — Między rzeczywistością a utopią. „Dziennik Radomski” 1940–1945

p007 0 00 01Marcin Majewski — Kontrwywiad PRL wobec Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Andrija Melnyka w latach 1944–1989

p007 0 00 01Aneta Nisiobęcka — Reemigracja Polaków z Francji oraz ich adaptacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1950

Recenzje

p007 0 00 01Recenzje

Życie naukowe

p007 0 00 01Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „«Za krew przelaną dla Ojczyzny, za ofiary naszych żyć». Podziemie niepodległościowe w walce z reżimem komunistycznym”, Bełchatów, 20 V 2016 r. –– Milena Bykowska

Listy do redakcji

p007 0 00 01List w sprawie książki dr. Sławomira Kalbarczyka Kazimierz Bartel (1882–1941). Uczony w świecie polityki, Warszawa 2015 –– Paweł Duber

p007 0 00 01 Odpowiedź na recenzję Przemysława Benkena dotyczącą monografii Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961 –– Zbigniew Stanuch