Dzieje Najnowsze, Rocznik XLVIII, r. 2016, 4

p007 0 00 01Spis treści
 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Marek Kornat — Anna Maria Cienciała (1929–2014) jako historyk dyplomacji

p007 0 00 01Piotr Biliński — Władysław Konopczyński w polityce II Rzeczypospolitej

p007 0 00 01Henryk Bartoszewicz — Romana Knolla oceny przeszłości i wizje przyszłości

p007 0 00 01Przemysław Pazik — Chrześcijański demokrata wobec kryzysu demokracji w Europie lat trzydziestych: przypadek Alcide De Gasperiego

p007 0 00 01Halina Parafianowicz — Pearl Harbor w pamięci Amerykanów o drugiej wojnie światowej

p007 0 00 01Piotr Koryś, Maciej Tymiński — Od socjalizmu do socjalizmu. Koncepcje reform gospodarczych w PRL po wybuchach społecznych w 1956 i 1980 r.

p007 0 00 01Kamil Dworaczek — Podziemne drukarstwo we Wrocławiu na przykładzie największych inicjatyw wydawniczych

Autoreferaty

p007 0 00 01Anna Ambrochowicz–Gajownik — Z dziejów służby konsularnej Drugiej Rzeczypospolitej we Francji. Marsylski okręg kompetencyjny 1919–1940


p007 0 00 01Michał Siedziako — Wybory do Sejmu PRL w latach 1952–1985

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Sebastian Fikus — Urząd Ochrony Konstytucji Niemiec Zachodnich. Nowa instytucja czy transformacja gestapo?

p007 0 00 01Bartosz Kaliski — Powielacz i bieg dziejów Polski

Recenzje

p007 0 00 01Recenzje

p007 0 00 01Informacja dla autorów


p007 0 00 01Warunki prenumeraty