Dzieje Najnowsze, Rocznik L, r. 2018, 1

p007 0 00 01Spis treści


Studia i artykuły

p007 0 00 01Henryk BartoszewiczKierunek wschodni aktywności dyplomatycznej Rady Regencyjnej


p007 0 00 01Magdalena GibiecBezpieczeństwo na granicy. Aktywność OUN w latach 1930–1935 na podstawie sprawozdań sytuacyjnych (Wschodnio)małopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej

 

p007 0 00 01Robert Kuśnierz Przesiedlenia ludności na Ukrainie w latach 1933–1934


p007 0 00 01Tomasz CeranŻandarm w służbie Selbstschutzu. Otto Oberländer i zbrodnia niemiecka w Sadkach koło Nakła nad Notecią w 1939 r.

p007 0 00 01Magdalena Semczyszyn – Nielegalna emigracja Żydów z Polski 1944–1947 – kontekst międzynarodowy


p007 0 00 01Danuta Jastrzębska-Golonka – Ideologia wpisana w modę, czyli metody socjalistycznych władz na implementowanie nowej ideologii poprzez „politykę odzieżową” (na przykładzie wybranych państw środkowoeuropejskich i Związku Sowieckiego)

p007 0 00 01Artur Pasko – Kulisy przyjęcia ZSRR do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

 

p007 0 00 01Tomasz Flasiński – „Marzy mi się Lew Boży”. Kryzys ustrojowy w Pakistanie 1953–1955

p007 0 00 01Tomasz Sikorski – Fronda. Rozłam w Stowarzyszeniu PAX w 1955 roku. (Geneza – przebieg – konsekwencje)

p007 0 00 01 Rafał Łatka – Rada Główna Episkopatu Polski a pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r.

p007 0 00 01Ariel Orzełek – Aleksander Bocheński wobec działalności i koncepcji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego

 

p007 0 00 01Kim Christiaens, Idesbald Goddeeris – Solidarność a Trzeci Świat. Część I. Chrześcijańsko-demokratyczna droga do Ameryki Łacińskiej

 

Autoreferaty

p007 0 00 01Łukasz Jasiński – Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/ Hitlerowskich w Polsce 1945–1989Artykuły recenzyjne i recenzje


p007 0 00 01Marek Sioma – Inne spojrzenie, czyli odmienna interpretacja zamachu stanu Józefa Piłsudskiego, w związku z książką Czesława Witkowskiego, „Majowy zamach stanu. Czy działania podjęte przez piłsudczyków były w pełni zaplanowane, czy też w dużym stopniu okazały się dziełem przypadku? Wojskowy rokosz Piłsudskiego”


p007 0 00 01Przemysław Sołga – Distrikt Krakau – nowy asumpt do badań nad Zagładą Żydów
 

p007 0 00 01Krzysztof Kosiński – Zmarnowana szansa. Łukasz Krzyżanowski, „Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta”

 

p007 0 00 01Recenzje


Jakub Polit, Japońska polityka zagraniczna 1895–1945 – Michał A. Piegzik

Edward Kołodziej, Polska i inne państwa wobec problemów reparacji i długów zagranicznych w latach 1918–1939 – Janusz Szczepański

Kinga Paraskiewicz, Historyczna wizyta Amanullaha Chana, króla Afganistanu w Europie (1927–1928) – Tomasz Flasiński

Lech Mażewski, Ustrojowopolityczny taran. Polityka NSZZ „Solidarność” a przemiany ustrojowe w PRL w latach 1980–1982 – Wojciech Turek

 

Życie naukowe

p007 0 00 01Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polska i Jugosławia w XX wieku. Polityka – społeczeństwo – kultura”, Bydgoszcz, 27–28 IX 2017 r. – Paweł Wawryszuk, Nebojša Stambolija

p007 0 00 01Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Oblicza polskiego antykomunizmu w XX wieku”, Olsztyn, 22–24 XI 2017 r. – Krzysztof Andrzej Kierski

 

p007 0 00 01Sprawozdanie z konferencji naukowej „Senat II Rzeczypospolitej (1922–1939) «rzecznik rozsądku, rozwagi i miary»”, Warszawa, 11 XII 2017 r. – Joanna Piórkowska