Dzieje Najnowsze, Rocznik LI, r. 2019, 1

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Aleksander Łaniewski„Giełdy” robotnicze w Imperium Rosyjskim jako fenomen rewolucji 1905 roku


p007 0 00 01Jerzy Gaul – „Upojenie wolnością” i społeczne oraz gospodarcze uwarunkowania odbudowy państwa polskiego w czasie rządów Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 1918–1922 

 

p007 0 00 01Remigiusz KasprzyckiKłusownictwo w Drugiej Rzeczypospolitej


p007 0 00 01Mateusz Hübner„Polskie dziecko w polskiej szkole”.
Polityka wojewody Michała Grażyńskiego wobec niemieckich szkół mniejszościowych na polskim Górnym
Śląsku w latach 1926–1939

 

p007 0 00 01Halina Parafianowicz – Florence Harriman i jej praca dyplomatyczna w Norwegii, 1937–1940


p007 0 00 01Robert Majzner – Mjr Jan Henryk Żychoń a „afera Sosnowskiego” – drugi kanał inspiracji?

 

p007 0 00 01Katarzyna Rembacka – „Osadnictwo literackie” Leonarda Borkowicza czy szczecińska odsłona „repolonizacji kulturalnej Ziem Odzyskanych” prowadzonej w latach czterdziestych XX w.?

 

p007 0 00 01Tadeusz Wolsza – Obraz życia politycznego w Jugosławii w ujęciu polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii – kluczowe zagadnienia (1945–1948)

 

p007 0 00 01 Łukasz Jureńczyk – Wielka Brytania w interwencji zbrojnej w Libii w 2011 r.

 

Materiały

p007 0 00 01Dwie wizje roli Kościoła w realiach komunistycznej dyktatury – wymiana korespondencji pomiędzy bp. Ignacym Tokarczukiem ordynariuszem przemyskim a sekretarzem Episkopatu Polski bp. Bronisławem Dąbrowskim w 1979 r. – Rafał Łatka


Artykuły recenzyjne i recenzje


p007 0 00 01Włodzimierz Suleja – Urok badawczego pogranicza. O pożytkach sięgnięcia do nowego źródła – języka

  


p007 0 00 01Maciej Franz, Burza nad Morzem Śródziemnym – Stanisław Sierpowski


 

p007 0 00 01Stanisław Sierpowski, Liga Narodów w najlepszym czasie (1926–1929) – Józef Łaptos

 

 

Życie naukowe


p007 0 00 01Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich”, Toruń, 6–7 XII 2018 r. – Mateusz Hübner

 

p007 0 00 01Paderewski – Anatomia geniuszu – Marian Marek Drozdowski

 

Listy do Redakcji

p007 0 00 01 List do redakcji „Dziejów Najnowszych” – Hanna Rybicka

 

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza