Dzieje Najnowsze, Rocznik LI, r. 2019, 2

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Jacek Piotrowski – Prezydenci RP na uchodźstwie wobec obchodów świąt narodowych


p007 0 00 01Tadeusz Wolsza – Święto Niepodległości 11 listopada i inne święta narodowe w działalności propagandowej i edukacyjnej rządu RP na obczyźnie (lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX w.) 

 

p007 0 00 01Justyna Chłap-Nowakowa – Poezja i pamięć: odzyskanie niepodległości, bohaterowie i święta narodowe w twórczości środowiska poetyckiego 2 Korpusu Polskiego


p007 0 00 01Danuta Jastrzębska-Golonkowa – Wychowanie patriotyczne w działalności oświatowej polskiej emigracji niepodległościowej na przykładzie Wielkiej Brytanii w latach 1945–1990

 

p007 0 00 01Tadeusz Kondracki – Obchody świąt państwowych w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii w latach 1946–1990


p007 0 00 01Krzysztof Kaczmarski – Obchody rocznicy odzyskania niepodległości oraz innych rocznic historycznych przez Stronnictwo Narodowe w Wielkiej Brytanii

 

p007 0 00 01Bogusław Polak – Obchody Święta Niepodległości i rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego w środowisku byłych powstańców w Wielkiej Brytanii 1940–1989

 

 

p007 0 00 01Marek Wierzbicki – Rola organizacji społecznych na polu mobilizacji politycznej polskiego wychodźstwa powojennego na przykładzie udziału emigracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego w organizacji obchodów rocznic i świąt państwowych

 

p007 0 00 01 Krzysztof Langowski – Stanowisko Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce wobec obchodzonych przez Polaków na obczyźnie świąt państwowych

 

p007 0 00 01Piotr Kardela – Obchody świąt państwowych i rocznic narodowych w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych

 

p007 0 00 01Sławomir Moćkun – Znaczenie munduru polskiego żołnierza w kultywowaniu tradycji i patriotyzmu wśród Polonii kanadyjskiej

 

p007 0 00 01Artur Mariusz Trudzik – Aktywność Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” (PRW „NiD”) oraz publicystyka na łamach „Trybuny” w aspekcie upamiętniania wydarzeń historycznych i pielęgnacji polskości na obczyźnie

 

 

p007 0 00 01Michał Polak – Obchody rocznic narodowych przez polskie uchodźstwo polityczne w Wielkiej Brytanii w świetle wydawnictw okolicznościowych Juliusz Ludwika Englerta

 

p007 0 00 01Małgorzata Gmurczyk-Wrońska – Pozyskać Francję. Zabiegi Józefa Piłsudskiego o wsparcie Francji po I wojnie światowej

 

p007 0 00 01Michał Tadeusz Góras – Profesor Wacław Komarnicki, poseł na sejm RP, jeniec obozu w Kozielsku, ocalony

 

p007 0 00 01Ewa Kowalska – Małoletni więźniowie obozów specjalnych NKWD (1939–1940)

 


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01 Przemysław Olstowski – „Nowe spojrzenie na odrodzenie Polski”. W związku z książką Jochena Böhlera
p007 0 00 01Magdalena Gawin, Spór o równouprawnienie kobiet (1864–1919) – Agnieszka Drozdowska

  


p007 0 00 01Wiesław Śladkowski, Ferdinand Foch. Marszałek trzech narodów, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski – Tomasz Schramm


 

p007 0 00 01Tadeusz Kondracki, Stefan Adam Zamoyski (1904–1976) ziemianin, żołnierz, działacz emigracyjny – Marian M. Drozdowski

 

p007 0 00 01 Piotr Żurek, Słowenia pod rządami Tity (1945–1980). W cieniu Jugosławii – Paweł Wawryszuk

 

 

Życie naukowe


p007 0 00 01Sprawozdanie z konferencji naukowej „Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919–1922)”, Warszawa, 8 II 2019 r. – Anna Łukaszewska

 

 

p007 0 00 01Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce i krajach nadbałtyckich po drugiej wojnie światowej”, Łódź, 5–6 III 2019 r. – Paweł Wąs

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza