Dzieje Najnowsze, Rocznik LII, r. 2020, 1

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Małgorzata Misiak – Kraina „od Boga zapomniana”. Językowy obraz Litwy w pismach Józefa Piłsudskiego

p007 0 00 01Henryk Bartoszewicz – Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego w świetle materiałów z archiwum Józefa Kożuchowskiego

 

p007 0 00 01Andrzej Nowak – Geopolityczne znaczenie wojny sowiecko-polskiej w 1920 roku


p007 0 00 01Marek Kornat – Pakt Ribbentrop-Mołotow. Interpretacje, mity, rzeczywistość
 

p007 0 00 01Krzysztof Jasiewicz – Stulecie czekistów. Skład narodowościowy centralnego i terenowych aparatów NKWD ZSRS 1934–1944/1945


p007 0 00 01Mikołaj Getka-Kenig – Powojenna odbudowa stolicy z perspektywy Londynu – działalność Komitetu Obywatelskiego Odbudowy Miasta Stołecznego Warszawy w latach 1944–1946
 

p007 0 00 01Artur Ochał – Sprawa ppor. Jana Kajdy. Żołnierz „niezłomny” czy dezerter z Wojsk Ochrony Pogranicza?

 

p007 0 00 01Grzegorz Motyka – Grupa Operacyjna „Puchaczów” – mechanizm komunistycznej pacyfikacji na przykładzie zapoznanego epizodu akcji „Wisła 1947 roku”  

 

p007 0 00 01 Przemysław Misiołek – „Ksiądz” Jan Lewiarz – organizator i odnowiciel Cerkwi prawosławnej w południowo-wschodniej Polsce

 

p007 0 00 01Joanna Mercik – Realizacja akcji „R” w województwie katowickim w ramach laicyzacji szkolnictwa w latach pięćdziesiątych

 

p007 0 00 01Artur Pasko – ZSRR i kraje Europy Środkowo-Wschodniej „w walce” o wpływy w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim w okresie prezydentury Johannesa Sigfrida Edströma

 

p007 0 00 01Rafał Stobiecki – Europa Środkowa/ Europa Środkowo-Wschodnia z perspektywy historii wyobrażonej. Między historią, geografią a literaturą 

 

p007 0 00 01Tomasz Kuczur – Historyczne i prawne uwarunkowania przestępstwa szpiegostwa w Polsce w XX wieku

 

p007 0 00 01Daniel Boćkowski – Społeczeństwo polskie wobec diaspory czeczeńskiej 1994–2020

 

 

Materiały

 

p007 0 00 01„Komendant swoim zbrojnym czynem wyciągnął wóz polski z tego błota, w którym on tonął coraz bardziej”. Listy Tadeusza Hołówki do Stanisława Łosia z lat 1926–1927 – Jan Pisuliński 


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Maciej Metecki – Niekompetentnie (historycznie) o języku polskiej lewicy. Na marginesie książki Ireny Kamińskiej-Szmaj, „Język polskiej lewicy. Od Wielkiego Proletariatu do końca PRL” 


 

Recenzje

p007 0 00 01Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską. Materiały polskich grup cenzury z lat 1914–1918, kwerenda, wstęp, opracowanie i przypisy P. Brudek, J. Molenda, J. Z. Pająk – Włodzimierz Suleja

 

p007 0 00 01 Wołyń i Galicja Wschodnia pod okupacją niemiecką 1943–1944, red. Ł. Adamski, G. Hryciuk oraz Wołyń i Galicja za drugiego Sowieta, red. Ł. Adamski, G. Hryciuk – Magdalena Semczyszyn

 

p007 0 00 01Sadao Asada, From Mahan to Pearl Harbor. The Imperial Japanese Navy and the United States – Marcin Kaczkowski

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza