Komitet Redakcyjny:

Idesbald Goddeeris, Krzysztof Kawalec, Marek Kornat, Piotra Madajczyk, Wojciech Materski, Jan Molenda, Władimir Niewieżyn, Andrzej Nowak, Wojciech Rojek, Dušan Šeges, Andrzej Suchcitz, Ryszard Sudziński, Wodzimierz  Suleja, Małgorzata Willaume, Michihiro Yasui, Elżbieta Znamierowska-Rakk