Dzieje Najnowsze, Rocznik LII, r. 2020, 3

p007 0 00 01Spis treści


p007 0 00 01Tabula gratulatoria

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Tadeusz Wolsza – Naukowe fascynacje profesora Jana Molendy

p007 0 00 01Jerzy Z. Pająk – Jeńcy wojenni, uchodźcy, zakładnicy i deportowani z Galicji w latach I wojny światowej na terenie Imperium Rosyjskiego

 

p007 0 00 01Remigiusz Kasprzycki – Dezercje w armiach w czasie I wojny światowej


p007 0 00 01Małgorzata Gmurczyk-Wrońska – Pozyskać Królestwo Polskie. Z dokumentacji Sekretariatu Generalnego Naczelnego Komitetu Narodowego z 1914 r. i pierwszej połowy 1915 r.
 

p007 0 00 01Paweł Brudek – W służbie stolicy i okupantów: Milicja Miejska m.st. Warszawy 1916–1918


p007 0 00 01Jarosław Cabaj – Prasa ukraińska na Podlasiu w latach 1917–1919
 

p007 0 00 01Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło – Profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie urodzeni w rodzinach chłopskich (okres II Rzeczypospolitej) – portret zbiorowy 

 

p007 0 00 01Andrzej Nowak – Historia politycznej decyzji o sowietyzacji Polski: maj–sierpień 1920 r.  

 

p007 0 00 01 Przemysław Olstowski – O polityce na Pomorzu w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939). Rzecz o mechanizmach kształtowania się stosunków politycznych

p007 0 00 01Jan Szumski – Źródła do historii Polaków w Rosji sowieckiej i ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym w zbiorach proweniencji sowieckiej w Archiwum Instytutu Hoovera

 

Materiały

p007 0 00 01Elżbieta Kowalczyk – „Zasady konspiracji partyjnej” – projekt końcowy Komisji ds. Nielegalnej Działalności przy Komitecie Wykonawczym Międzynarodówki Komunistycznej (1923–1925)

 

p007 0 00 01Przemysław Olstowski – List z I Brygady


 

p007 0 00 01Jacek Jędrysiak – Kadra oficerska Legionów Polskich w ocenie niemieckich doradców z marca 1917 r.


p007 0 00 01Krzysztof Kloc – Rozrachunki i przestrogi, czyli rzecz o Józefie Piłsudskim i nadchodzącej wojnie. Dwa teksty Jędrzeja Moraczewskiego z maja 1939 roku

 

 


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Piotr Puchalski – Colonising Poland’s Historiography. Concerning Lenny A. Ureña Valerio’s Breakthrough Study


 

p007 0 00 01Włodzimierz Suleja – Nieznany legionowy wysiłek

 

p007 0 00 01Jörn Leonhard, Der überforderte Frieden. Versailles und die Welt 1918–1923 – Arkadiusz Stempin

 

 

p007 0 00 01Andrij Rukkas, Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 roku – Mirosław Szumiło

 

 

p007 0 00 01Anna Ambrochowicz-Gajownik, W cieniu Lazurowego Wybrzeża. Konsulat polski w Marsylii w latach 1919–1940 – Anna Pachowicz 


  

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza