Dzieje Najnowsze, Rocznik LII, r. 2020, 4

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Bartosz Poświata – Naukowa uprawa morza. Instytut Bałtycki w latach 1925–1951

p007 0 00 01Marek Ney-Krwawicz – „Polak w Afryce” o młodych i najmłodszych uchodźcach polskich z ZSRR w Afryce w latach 1943–1945

 

p007 0 00 01Krzysztof Lesiakowski – Bez porozumienia. Burzliwe spotkanie strajkujących włókniarzy łódzkich z premierem Piotrem Jaroszewiczem w lutym 1971 r.


p007 0 00 01Czesław Osękowski – Lokalny i ponadlokalny charakter konfliktu w Lubogórze
 

p007 0 00 01Adam Kosidło – Problemy granic państwowych w postkolonialnej Afryce

Przegląd badań

p007 0 00 01Mariusz Sawa – Sahryń ’44 – ku monografi i zbrodni


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Przemysław Pazik – Spotkania Kościoła z nowoczesnością – nowe amerykańskie badania nad katolicyzmem w XX w.

 

p007 0 00 01Piotr M. Majewski, Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu – Marek Sioma

 

p007 0 00 01Andrzej Friszke, Marek Kornat, Ryszard Stemplowski, Dwie epoki. O celach w polskiej polityce zagranicznej 1918–1939 i 1989–2015 – Andrzej Kastory 

 

p007 0 00 01Aneta Nisiobęcka, Z Lens do Wałbrzycha. Powrót Polaków z Francji oraz ich adaptacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1950 – Hubert Wilk, Zbigniew Girzyński

 

 

p007 0 00 01Zbigniew Girzyński, Między Londynem a Warszawą. Polacy we Francji w polityce rządu uchodźczego i władz Polski Ludowej w latach 1944–1956 – Dariusz Fabisz

 

p007 0 00 01 Mariusz Sawa, Ukraiński emigrant. Działalność i myśl Iwana Kedryna-Rudnyckiego (1896–1995) – Rafał Kolano  


  

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza