Dzieje Najnowsze, Rocznik LIII, r. 2021, 1

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Wojciech Materski – Łotewska droga do niepodległości 1917–1921

p007 0 00 01Katarzyna Sierakowska – Dyskusje o wpływie wojny na emancypację kobiet w prasie kobiecej dwudziestolecia międzywojennego

 

p007 0 00 01Paweł Jaworski – Działalność Komisji Epidemiologicznej Ligi Narodów w Warszawie 1921–1924


p007 0 00 01Piotr Kołakowski – Z działalności polskiego radiowywiadu na kierunku niemieckim w latach trzydziestych XX w.
 

p007 0 00 01Rafał Wnuk – Niedokończone scalenie. Próby włączenia Narodowych Sił Zbrojnych do Sił Zbrojnych w Kraju

 

p007 0 00 01Hubert Kuberski – Walki SS-Sonderregiment Dirlewanger o Wolę a egzekucje zbiorowe ludności cywilnej

 

p007 0 00 01Rafał Łatka – Kard. Wyszyński i abp Wojtyła w „grze” milenijnej władz Polski „ludowej”

 

p007 0 00 01Mariusz Wołos – „Niespełniony pisarz, który został historykiem”. Jerzy Wojciech Borejsza (22 sierpnia 1935 – 28 lipca 2019)

Materiały

p007 0 00 01Albin Głowacki – Jak zginął drugi mąż Wandy Wasilewskiej – Marian Bogatko?

 

p007 0 00 01Edward Nalepa – Grudzień ’70 w świetle meldunków polskich attaché wojskowych z okresu 17–31 grudnia 1970 roku


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Marek Białokur – O przeszłości i jej postrzeganiu, czyli kilka refleksji wokół książki Andrzeja Nowaka „O historii nie dla idiotów. Rozmowy i przypadki”

 

p007 0 00 01Małgorzata Misiak – Losy mało znanej mniejszości

 

p007 0 00 01Wojciech Polak, Włodzimierz Suleja – Pytania, które nie zostały zadane… 

 


In memoriam 

p007 0 00 01 Prof. zw. dr hab. Stanisław Ciesielski (25 IV 1954 – 1 XII 2020). Pożegnanie nie tylko osobiste – Grzegorz Strauchold  

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza