Dzieje Najnowsze, Rocznik LIII, r. 2021, 2

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Elżbieta Alabrudzińska – Austria w polskiej polityce bezpieczeństwa w latach 1918–1926

p007 0 00 01Stanisław Sierpowski – Sąd nad Manfredim Graviną, Wysokim Komisarzem Ligi Narodów w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1929–1932

 

p007 0 00 01Ireneusz Piotr Maj, Joanna Maj – Geopolityczny imperatyw współpracy polsko-ukraińskiej w myśli politycznej ruchu prometejskiego na przykładzie publicystyki Włodzimierza Bączkowskiego


p007 0 00 01Sebastian Fikus – Spory wokół kształtu niemieckiej radiofonii w okupowanej Polsce
 

p007 0 00 01Jan Draus – Szkoły i studia na włoskim szlaku 2 Korpusu Polskiego

 

p007 0 00 01Jan Stanisław Ciechanowski – Uznawanie przez Hiszpanię rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1945–1968. Historia pewnego mitu

 

p007 0 00 01Tomasz Pawelec – Ustroń-Jaszowiec. Niespełniony sen o socjalistycznym kurorcie (ze studiów nad kulturą wczasów i wypoczynku w PRL-u)

 

p007 0 00 01Małgorzata Dajnowicz – Liga Kobiet Polskich w okręgu łódzkim w latach 1982–1989. Główne kierunki działalności w świetle materiałów sprawozdawczych organizacji

 

p007 0 00 01Jarosław Pałka – Gra wojenna „Marzec 83”, czyli kryzys w Ludowym Wojsku Polskim w latach osiemdziesiątych

Przegląd badań

p007 0 00 01Monika Napora – O potrzebie dalszych badań nad prasą gadzinową. Stan obecny i perspektywy badawcze

 


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Kamil Piskała – „Antykomunizm socjalistów” – kilka uwag krytycznych

 

p007 0 00 01Julia Lovell, Maoizm. Historia globalna – Jakub Polit

 

p007 0 00 01Dorota Sula, Szkice z historii Konzentrationslager Gross-Rosen – Gabriel Szuster 

 

 

p007 0 00 01 Борис Александров, Истината. Личният лекар на цар Борис III за смъртта му – Bartłomiej Rusin

 

 

p007 0 00 01 Wiktor Djatłow, Jana Guziej, Tatjana Sorokina, Kitajskij pogrom. Błagowieszczenskaja „utopija” 1900 goda w ocenkie sowremiennikow i potomkow – Artur Markowski

  

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza