Dzieje Najnowsze, Rocznik LIII, r. 2021, 3

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Przemysław Waingertner – Udział polskiej młodzieży w życiu politycznym Królestwa Kongresowego w latach 1905–1918 w świetle relacji z epoki

p007 0 00 01Tomasz Chinciński – Gdyńscy policjanci w II wojnie światowej – losy funkcjonariuszy po wrześniu 1939 roku

 

p007 0 00 01Tomasz Ceran – „Życie bez treści”. Uwagi na temat życia codziennego pod okupacją niemiecką na ziemiach wcielonych do Rzeszy na podstawie dzienników Eugeniusza Przybyła


p007 0 00 01Adam Bosiacki – Iwan Kriwoziercew jako świadek niektórych okoliczności zbrodni katyńskiej
 

p007 0 00 01Justyna Dudek – Kobiety i ich kariery w aparacie bezpieczeństwa w latach 1944–1956 na przykładzie stanowisk kierowniczych

 

p007 0 00 01Sławomir Poleszak – Ośmiu ostatnich. Członkowie podziemia antykomunistycznego nieujawnieni podczas amnestii z 1956 r.

 

p007 0 00 01Piotr Koryś, Maciej Tymiński – Zmarnowana dekada? Ekspansja inwestycyjna lat siedemdziesiątych XX wieku na tle polityki gospodarczej w okresie PRL

 

p007 0 00 01Aleksandra Wierzchowska – Kongres futurologiczny. Eurocon 1976 w Poznaniu

 

Autoreferaty

p007 0 00 01Anna Karolina Szczepańska – Powstanie Republiki Namibii w 1990 r. Aspekt międzynarodowy

 


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Alicja Bartnicka – Jako „przestroga przed demontażem demokracji”. Uwagi i refleksje na marginesie polskiej edycji krytycznej „Mein Kampf” Adolfa Hitlera, w przekładzie i opracowaniu Eugeniusza Cezarego Króla

 

p007 0 00 01Andrzej Mania, Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej USA w latach gorącej i zimnej wojny 1939 –1989 – Andrzej Kastory

 

p007 0 00 01Jerzy Bednarek, Wokół pamięci i historii. Działalność archiwalna Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000–2016 – Paweł Perzyna 

 

In memoriam

p007 0 00 01 Małgorzata Willaume (1951–2020) – Małgorzata Nossowska

 

 

p007 0 00 01 Eugeniusz Duraczyński (1931–2020) – Marek Kornat

  

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza