Dzieje Najnowsze, Rocznik LIII, r. 2021, 4

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Ilona Zaleska – Zygmunt Miłkowski – współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu

p007 0 00 01Jan Pajor – Stanowisko Wielkiej Brytanii wobec amerykańskiego planu umiędzynarodowienia linii kolejowych w Mandżurii, 1909–1910

 

p007 0 00 01Małgorzata Misiak – Językowo-wizualny obraz wroga i swojego – wojna plakatowa 1920 roku 


p007 0 00 01Paweł Libera – Polityczne aspekty funkcjonowania Instytutu Badawczego Europy Wschodniej i Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie (1930–1939)
 

p007 0 00 01Joanna Karbarz-Wilińska – Działalność biskupa stanisławowskiego Grzegorza Chomyszyna w latach dwóch wojen światowych. Analiza porównawcza

 

Dyskusje i polemiki

p007 0 00 01Rafał Łatka, Filip Musiał – O myśleniu życzeniowym w badaniach historycznych… Replika na recenzję „Pytania, które nie zostały zadane…


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Marek Kornat – W kręgu złudzeń. O książce Krzysztofa Raka „Polska – niespełniony sojusznik Hitlera”

 

p007 0 00 01Eryk Krasucki – O skuteczności zarządzania strachem i jego outsourcingu. Uwagi na marginesie książki Brunona Kamińskiego

 

p007 0 00 01Michał Jerzy Zacharias – Europejska droga od niepewności do niepewności: 1950–2017 

 

p007 0 00 01 Nosheen Ali, Delusional States. Feeling Rule and Development in Pakistan’s Northern Frontier – Tomasz Flasiński

 

 

p007 0 00 01 Tomasz Szarota, Tajemnica śmierci Stefana Starzyńskiego – Tadeusz Wolsza

  

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza