Redakcja

Andrzej Chojnowski, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Marek K. Kamiński, Andrzej Koryn, Paweł Libera (sekretarz), Rafał Stobiecki, Jacek Tebinka, Tadeusz Wolsza (redaktor naczelny)