Dzieje Najnowsze, Rocznik LIV, r. 2022, 1

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Halina Parafianowicz  – Zapomniani amerykańscy żołnierze: Afroamerykanie w Great War

p007 0 00 01Patryk Tomaszewski – Wybrane demonstracje, zamieszki i ekscesy w Toruniu w Drugiej Rzeczypospolitej

 

p007 0 00 01Henryk Bartoszewicz – Roman Knoll i Juliusz Łukasiewicz – dwie wizje miejsca Polski w Europie w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej 


p007 0 00 01Marcin Przegiętka – Aresztowania i deportacje do obozów koncentracyjnych z ziem wcielonych do Rzeszy w kwietniu i maju 1940 r. Próba oszacowania skali Intelligenzaktion
 

p007 0 00 01Paulina Chrząszcz – Więźniowie deportowani z Francji do obozu Auschwitz-Birkenau. Charakterystyka 71 transportu


p007 0 00 01Marcin Gołębiewicz – Sprawa zabójstwa ofi cera wywiadu PRL Władysława Mroza: zbrodnia – śledztwo – konsekwencje
 

p007 0 00 01Łukasz Jasiński – RFN wobec Grudnia 1970.
Reakcje dyplomatyczne i prasowe


p007 0 00 01Joanna Szczutkowska – Współpraca kulturalna Polski z Włochami w dziedzinie kinematografi i w latach siedemdziesiątych XX wieku
 

p007 0 00 01Waldemar Paruch – Między wyjaśnianiem jednoprzyczynowym a czynnikowym. Prasa w Polsce wobec zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach europejskich w 2019 roku

Materiały 

p007 0 00 01Nieznany list (fragment) Józefa Piłsudskiego do ppłk. Jana Nowaka (?) z 29 grudnia 1914 r. – Grzegorz Nowik


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Marek Kornat, Terytoria wschodnie Polski Odrodzonej. Spojrzenie Włodzimierza Mędrzeckiego (spostrzeżenia i refleksje na marginesie)

 

p007 0 00 01Michał Siedziako, Anatomia wyborczej farsy (z pewnymi uchybieniami). Uwagi na marginesie książki Andrzeja Zaćmińskiego, „Kampania wyborcza i wybory do Sejmu PRL I kadencji z 1952 r. Studium totalitarnej elekcji parlamentarnej”

 

p007 0 00 01Jerzy Kirszak, Generał Roman Szymański. Żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej, zdobywca Monte Cassino
Dariusz Fabisz
 

 

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza