Redakcja

Redaktor Naczelna
dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (Warszawa, Instytut Historii PAN)

Zastępca Redaktora Naczelnego
dr hab. Daniel Boćkowski (Warszawa, Instytut Historii PAN)

Członkowie redakcji
dr Paweł Libera (Warszawa, Instytut Historii PAN)
prof. dr hab. Rafał Stobiecki (Łódź, Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Jacek Tebinka (Gdańsk, Uniwersytet Gdański)

Sekretarz Redakcji
dr Anna Nowakowska-Wierzchoś