Komitet Redakcyjny:

dr Łukasz Adamski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polska)

dr hab. Mikheil Bakhtadze (Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego, Gruzja)

dr hab. Roman Baron (Akademia Nauk Republiki Czeskiej, Praga, Republika Czeska)

dr hab. Agnieszka Cieślikowa (IH PAN)

prof. dr Idesbald Goddeeris (Katolicki Uniwersytet w Lowanium, Belgia)

prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Tadeusz Kondracki (IH PAN)

prof. dr hab. Marek Kornat (IH PAN)

dr Andrzej Koryn (IH PAN)

dr hab. Krzysztof Kosiński (IH PAN)

prof. dr Claudia Kraft (Uniwersytet Wiedeński, Austria)

prof. dr hab. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, Polska)

prof. dr hab. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, Polska)

prof. dr hab. Jan Molenda (IH PAN)

prof. dr hab. Władimir Niewieżin (Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja)

prof. dr hab. Andrzej Nowak (IH PAN)

dr hab. Sławomir Nowinowski (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Polska)

dr Małgorzata Ptasińska (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski, Instytut Pamięci Narodowej, Polska)

dr Dušan Segeš (Słowacka Akademia Nauk, Bratysława, Słowacja)

dr hab. Andrzej Suchcitz (Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego, Londyn, Wielka Brytania)

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Instytutu Pamięci Narodowej, Wrocław, Polska)

prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (IH PAN)

prof. Michihiro Yasui (Uniwersytet Hiroshima City, Japonia)