Dzieje Najnowsze, Rocznik LIV, r. 2022, 3

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Jerzy Łazor Kto ma budować Gdynię? Wpływ władz w Paryżu na kształt konsorcjum francusko-polskiego 

p007 0 00 01Anna Ambrochowicz-Gajownik Losy polskiej emigracji zarobkowej we Francji w latach kryzysu gospodarczego – nowe spojrzenie badawcze

 

p007 0 00 01Grzegorz Zackiewicz Polski ruch zawodowy wobec Obozu Zjednoczenia Narodowego (1937–1939)


p007 0 00 01Jacek Pietrzak Wokół dezercji Żydów z Armii Polskiej na Wschodzie i konfliktu w Palestynie. Sprawa zajść w kibucach Chulda i Ramat ha-Kowesz w 1943 r.
 

p007 0 00 01Józef Łaptos – „Dary mogą czasami drogo kosztować”. Kulisy polityki Belgii wobec akcji pomocowej UNRRA


p007 0 00 01Radosław Gross Olsztyńskie „Dzikie Pola”. Rabunek i dewastacja wsi na Warmii i Mazurach przez wojska sowieckie w latach 1945–1948
 

p007 0 00 01Małgorzata Choma-Jusińska – Żołnierze i biznesmeni. Działalność Gryf Publications w latach 1946–1964 jako przyczynek do historii polskich wydawnictw emigracyjnych po wojnie w Wielkiej Brytanii


p007 0 00 01Daniel Wicenty O znaczeniu fałszywego świadectwa. Przypadek TW „Jakuba” a fikcje operacyjne SB dotyczące tajnych współpracowników
 

p007 0 00 01Marek Kosma Cieśliński Od walki publicystycznej do magazynu informacyjnego. Lewicowe dziennikarstwo filmowe Heleny Lemańskiej


 

p007 0 00 01Krzysztof Lesiakowski Przez getto warszawskie, bezpiekę wojskową do sportu. Meandry życia prezesa RTS Widzew Łódź Ludwika Sobolewskiego (1925-2008)


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Alicja Bartnicka Życia opłacone dwukrotnie? O publikacji Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie Anny Bikont

 


Dyskusje i polemiki

p007 0 00 01Andrzej Krzak – W odpowiedzi dr. Dariuszowi Faszczy na recenzję książki Andrzeja Krzaka pt. „Wojny bałkańskie 1912–1913”

 

 

In memoriam

p007 0 00 01Zbigniew Sebastian Siemaszko (28 X 1923 – 2 II 2021) – Marek Kornat, Rafał Stobiecki

 

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza