Dzieje Najnowsze, Rocznik LV, r. 2023, 2

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Jacek Legieć – Zmowa Robotnicza – powstanie, działalność i likwidacja. Epizod z dziejów rewolucji 1905 r.p007 0 00 01Małgorzata Gmurczyk-Wrońska – Emigracja zarobkowa z Galicji do Francji na początku XX w. – stan badań i postulaty badawcze

 

p007 0 00 01Aneta Bołdyrew, Marta Sikorska – Młode pokolenie w życiu społecznym Królestwa Polskiego podczas pierwszej wojny światowej w świetle druków ulotnych organizacji młodzieżowych


p007 0 00 01Halina Parafianowicz – Edith Bolling Wilson – prezydent w spódnicy, czyli rzecz o kobiecie, która rządziła Ameryką w latach 1915–1921


 

p007 0 00 01Robert Majzner – Etyka w służbie wywiadowczej – przypadek mjr. Jana z Kościelca Pogorskiego


p007 0 00 01Tomasz Szarota – Konspiracyjna broszura „Anegdota i dowcip wojenny” (1943) oraz jej twórcy


 

p007 0 00 01Sławomir Poleszak – Rozbroić – dozbroić. Akcje rozbrojeniowe, czyli skąd leśni brali broń


p007 0 00 01Michał Tomasz Wójciuk – Kobiecy personel Kancelarii Komendy Okręgu Warszawskiego AK w powstaniu warszawskimp007 0 00 01Grzegorz Waligóra – Związek Młodych Demokratów we Wrocławiu (1956–1957)

 

 

Artykuły recenzyjne i recenzje
 

p007 0 00 01Tomasz Flasiński – Indie, Pakistan, demokracja i my. Historyczne i politologiczne uwagi do książki Agnieszki Nitzy-Makowskiej

 

p007 0 00 01Tadeusz Wolsza – Biografia człowieka, który „powinien wykonywać władzę prezydencką lub marszałkowską”

 

p007 0 00 01Józef Smoliński, „Lwowska Fala na wojennym szlaku (1939–1946)” – Marek Ney-Krwawicz

 

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza