Dzieje Najnowsze, Rocznik LV, r. 2023, 1

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Mariusz Wołos – Dwie misje rotmistrza Bolesława Długoszowskiego „Wieniawy” do Paryża w 1919 roku. Część 2: Emisariusz Belwederu przy szefie Francuskiej Misji Wojskowej w Polscep007 0 00 01Jacek Piotrowski – Minister Henryk Juliusz Floyar-Rajchman jako polski polityk na uchodźstwie

 

p007 0 00 01Stanisław Jaczyński – Agentura sowiecka w Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 – sierpień 1942)


p007 0 00 01Piotr Olechowski – „Rozstrzelani za Zbruczem”. Praktyka wydawania wyroków śmierci na ludność polską w trzech obwodach Ukraińskiej SRR w ramach „operacji polskiej” w latach 1937–1938. Analiza komparatystyczna


 

p007 0 00 01Wojciech Grott – „Kto oni są?” Propaganda antysowiecka w niemieckich broszurach polskojęzycznych z okresu II wojny światowej


p007 0 00 01Igor Hałagida – „Który Rusin, a który Polak…” Ukraińskie straty osobowe w powiecie przemyskim w czasie konfliktu polsko-ukraińskiego w pierwszym półroczu 1945 r. (aspekt statystyczny)


 

p007 0 00 01Marcin Fatalski – „Utrzymać Iran po stronie Zachodu”. Ewolucja polityki Stanów Zjednoczonych wobec kryzysu irańskiego (1951–1953)


p007 0 00 01Konrad Knoch – Wydawnictwo Dobra Powszedniego (1982–1986)p007 0 00 01Anna Ratke-MajewskaMit założycielski państwa polskiego jako mem w kontekście miejsc pamięci w przestrzeni internetowej

 

 

Artykuły recenzyjne i recenzje
 

p007 0 00 01Maxim Karaliou – Nowa próba opowieści o polskiej Dzierżyńszczyźnie

 

p007 0 00 01Radosław Domke – Historia społeczna PRL filmem pisana

 

p007 0 00 01Karolina Dzimira-Zarzycka, Samotnica. Dwa życia Marii Dulębianki – Anna Nowakowska-Wierzchoś

 


In memoriam

p007 0 00 01Profesor István Lagzi (17 VI 1942 – 5 VIII 2022) – Miklós Mitrovits

 

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza