Dzieje Najnowsze, Rocznik XLIX, r. 2017, 3

p007 0 00 01Spis treści


 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Sylwia Kuźma-Markowska – „Służba”, kapitalizm „kosmopolityczny patriotyzm”: amerykański Czerwony Krzyż Młodzieży w II Rzeczypospolitej


p007 0 00 01Joanna Kurczab – Zbrodnia katyńska jako ludobójstwo.
Próba systematyzacji kwalifikacji prawnokarnej

p007 0 00 01Mariusz Puchacz – Henry L. Stimson i internowanie amerykańskich Japończyków podczas drugiej wojny światowej"


p007 0 00 01Katarzyna Losson – Czy KPP była patriotyczna? Dyskusja w Wydziale Historii Partii wokół referatu Tadeusza Daniszewskiego na temat „sprawy niepodległości
w ruchu robotniczym”.

p007 0 00 01Ewelina Gdaniec – Aresztowania i procesy sądowe brytyjskiego personelu dyplomatycznego oraz obywateli brytyjskich w Polsce (1947–1956)


p007 0 00 01Anna Maria Jackowska – Strategie i metody przekazywania francuskiej opinii publicznej relacji o terrorze stalinowskim za żelazną kurtyną na przykładzie procesów sądowych z lat 1949–1952

p007 0 00 01Andrzej Chojnowski – Polska po Październiku ’56.
Przewodnik statystyczny po życiu rodzinnym

p007 0 00 01Bartosz Wróblewski – Odrębność państwowa Jordanii w optyce obserwatorów brytyjskich w latach 1946–1957


p007 0 00 01Włodzimierz Batóg – Park Ludowy w Berkeley. Polityczny konflikt o przestrzeń publiczną w Kalifornii w maju 1969 roku


p007 0 00 01 Ewa Maj – Polska wobec kryzysu w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem 1979–1981


p007 0 00 01Szymon Pietrzykowski – Sport jako alternatywne narzędzie dyplomacji na przykładzie relacji amerykańsko-irańskich po 1979 roku


Dyskusje i polemiki


p007 0 00 01Jan Pomorski – Appeasement jako ostrzeżenie.
Rozważania o historiografii i polityce historycznej. (Wokół „Pierwszej zdrady Zachodu” Andrzeja Nowaka)

p007 0 00 01Andrzej Nowak – Czy w politycznej historii jest miejsce na kategorię „zdrady”?

p007 0 00 01Artykuły recenzyjne i recenzje


Jerzy Bayer, Waldemar J. Dziak, Historia polityczna Chin, 1839–2014. Kronika najważniejszych wydarzeń; Historia polityczna Chin 1839–2014. Konspekt analityczny – Jakub Polit

Piotr Napierała, Chiny i Japonia a Zachód. Historia nieporozumień – Tomasz Flasiński

Françoise Thom, Beria. Oprawca bez skazy – Paweł Bielicki

Przemysław Słowiński, Otto Skorzeny. Pierwszy komandos Trzeciej Rzeszy – Piotr Mikietyński

Tadeusz Dubicki, Ppłk Bolesław Ziemiański (1901–1976). Szef Ochrony Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oficer wywiadu polskiego w Rumunii w czasie II wojny światowej – Jerzy Adam Radomski

Martin Winstone, Generalne Gubernatorstwo. Mroczne serce Europy Hitlera – Wojciech Wichert

Monika Napora, Gadzinowe narracje. Mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu świata w „Dzienniku Radomskim” 1940–1945 – Tadeusz Wolsza

Agnieszka Sławińska, Więźniarki polityczne z Bojanowa.
Łagier dla dziewcząt w latach 1952–1956 – Ewa Rzeczkowska

Manuel Álvarez Tardío, Roberto Villa García, 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular – Jan Stanisław Ciechanowski