Dzieje Najnowsze, Rocznik L, r. 2018, 2

p007 0 00 01Spis treści


Studia i artykuły

p007 0 00 01Grzegorz Rutkowski – Środki pieniężne przerzucone drogą lotniczą dla Polskiego Państwa Podziemnego


p007 0 00 01Bartłomiej P. Szyprowski – Kradzież pieniędzy zrzutowych z placówki „Kopyto”. Sprawa karna pchor. Tadeusza Szatkowskiego „Groma” przed Wojskowym Sądem Specjalnym Komendy Głównej Armii Krajowej

 

p007 0 00 01Paweł Szulc – Czasopiśmiennictwo polskie w Iranie w latach 1942–1945


p007 0 00 01Jarosław Syrnyk – Kwestia wołyńska w perspektywie historycznej, politycznej i perspektywie pamięci

p007 0 00 01Piotr Eberhardt – Formowanie się polskiej granicy wschodniej po II wojnie światowej


p007 0 00 01Sebastian Fikus – Kodeks drogowy jako instrument amnestii zbrodniarzy hitlerowskich

 

 

p007 0 00 01Rafał Stobiecki – Anny M. Cienciały współpraca z Instytutem Literackim w Maisons-Laffi tte w świetle korespondencji z Jerzym Giedroyciem

 

p007 0 00 01Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk – Rola kobiety w Polsce Ludowej w świetle treści propagandowych rozpowszechnianych przez Ligę Kobiet w latach 1946–1956p007 0 00 01Andrzej Zaćmiński – Poezja agitacyjna w kampanii wyborczej do Sejmu PRL pierwszej kadencji z 26 października 1952 r. Tematyka – Obrazowanie – Polityka

p007 0 00 01 Radosław Gross – Inwigilacja i proces kierownictwa Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Olsztynie

p007 0 00 01Kim Christiaens, Idesbald Goddeeris – Solidarność i Trzeci Świat. Część II. Taktyczne sojusze z kluczowymi ruchami lat osiemdziesiątych XX wieku

 

Materiały

p007 0 00 01Elaborat poselstwa polskiego w Berlinie z listopada 1926 r., pt. „Rzut oka na rozwój stosunków politycznych francusko-niemieckich w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy w związku z polityką Anglii, Włoch i Polski” – Krzysztof Kania, Krzysztof Kloc

 

Autoreferaty

p007 0 00 01Aleksandra Sylburska – Działalność polskiej placówki dyplomatycznej na Węgrzech (1946–1956)


p007 0 00 01Artykuły recenzyjne i recenzje

Wojciech Materski, Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej – Rafał Stobiecki


Ikuko Torimoto, Okina Kyūin and the Politics of Early Japanese Immigration to the United States, 1868–1924 – Mariusz Puchacz


Katarzyna Chomicz, Halina Parafi anowicz, Mariusz Puchacz, Japończycy w Stanach Zjednoczonych. Od wrogości do internowania – Włodzimierz Batóg


Krystian Maciej Szudarek, Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926–1930) – Stanisław Sierpowski


Дмитрий Жуков и Иван Ковтун, Полицаи. История, судьбы и преступле-ния; iidem, Охотники за партизанами. Бригада Дирлевангера; iidem,
Бургомистр и палач. Тонька-пулеметчица, Бронислав Каминский и другие – Hubert Kuberski


Petra Fohrmann, Weźmiemy ze sobą dzieci. Ostatnie lata życia rodziny Goebbelsów – Piotr Mikietyński


Jakub Stępień, Hinduski fundamentalizm religijny. Myśl polityczna Narodowej Organizacji Ochotników (Rashtriya Swayamsevak Sangh) – Tomasz Flasiński


Piotr Rypson, Czerwony monter. Mieczysław Berman: grafi k, który zaprojektował polski komunizm – Mariusz Mazur


Jarosław Dulewicz, Miasta w ruchu. Codzienność w uprzemysławianych ośrodkach miejskich w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku – Hubert Wilk


Filip Gańczak, Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981 – Jakub Szumski

 

Życie naukowe

p007 0 00 01Refleksje o roli Ignacego Paderewskiego w dziejach Polski, na marginesie wystawy o Mistrzu w warszawskim Muzeum Narodowym – Marian Marek Drozdowski