Dzieje Najnowsze, Rocznik LI, r. 2019, 3

p007 0 00 01Spis treści

 

Studia i artykuły

p007 0 00 01Łukasz Szczypkowski – Dawna fotografia jako źródło do badań pamięci historycznej mieszkańców małej społeczności na przykładzie Książenic w południowej Wielkopolsce

p007 0 00 01Leszek Kania – Klęska 1 Brygady Piechoty Rezerwy na Wołyniu w czerwcu 1920 r. w materiałach śledztwa prokuratorskiego

 

p007 0 00 01Ks. Marek Jodkowski – Pertraktacje na temat statusu Kościoła katolickiego w Okręgu Kłajpedy w latach 1923–1926


p007 0 00 01Michał Jerzy Zacharias – Inteligencja, socjalizm i rewolucja w myśli politycznej Jana Wacława Machajskiego (1866–1926)

 

p007 0 00 01Grzegorz Kulka – Śledztwo w sprawie finansowania tygodnika „Jutro” przez gen. Michała Tokarzewskiego-Karasiewicza w 1925 r.


p007 0 00 01Magdalena Heruday-Kiełczewska – Śniadanie u prezydenta Ratajskiego, czyli co i gdzie jadano w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu

 

p007 0 00 01Wojciech Materski – Od dyplomacji do konfrontacji. Z genezy sowieckiej agresji na Finlandię w 1939 r.

 

p007 0 00 01Mateusz Gajda – Antypolska działalność niemieckiej dyplomacji w Hiszpanii w latach 1939–1943

 

 

p007 0 00 01 Marek Ney-Krwawicz – Bezpieczeństwo służby a życie codzienne żołnierza Armii Krajowej na przykładzie Komendy Sił Zbrojnych w Kraju

 

p007 0 00 01Franciszek Piper – Akcja dyplomatyczna rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w celu ratowania przed zagładą więźniów KL Auschwitz w fazie likwidacji obozu w świetle akt brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

p007 0 00 01Szymon Pietrzykowski – Mont Valérien – epicka pamięć, (nie)pamięć traumy

 

p007 0 00 01Grzegorz Baziur – Dębica i powiat dębicki pod władzą Armii Czerwonej w latach 1944–1945 w aspektach społeczno-politycznym i ekonomicznym

 

 

p007 0 00 01Włodzimierz Batóg, William A. Glass – Mosty wzajemnego zrozumienia. Wizyta Billy’ego Grahama w Polsce w październiku 1978 roku – przebieg i skutki

 

Materiały

 

p007 0 00 01Relacje polsko-ukraińskie na Wołyniu w dwudziestoleciu międzywojennym. „Kilka uwag z powodu naszej klęski wyborczej na Wołyniu” (1922 r.) – Mateusz Pielka

 

Autoreferaty

 

p007 0 00 01Jan Tymiński – Administracja morska w Gdyni w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry, działalność

 


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Jacek Chrobaczyński – „Weiβkarte, Blaukarte, Rotkarte, Gelbkarte”
p007 0 00 01Ryszard Stemplowski – Latynoamerykańskie aspekty wojen światowych

  


p007 0 00 01Tomasz Flasiński – Trzy nowe książki o Pakistanie

 

Recenzje

p007 0 00 01Paweł Dudziński, Szachy wojenne 1914–1918. Drogi do niepodległości – Tadeusz Wolsza

 

p007 0 00 01 Stanisław Salmonowicz, Ludwik Muzyczka „Benedykt” (1900–1977). Materiały historyczne do dziejów Komendy Głównej Armii Krajowej – Przemysław Olstowski

 

p007 0 00 01Kaja Kaźmierska, Jarosław Pałka, Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione – Rafał Stobiecki

 

p007 0 00 01Пётр Черёмушкин, Ярузельский: испытание Россией – Władimir Niewieżin

 

 In memoriam

p007 0 00 01Janusz Żarnowski (1932– 2019) – Katarzyna Sierakowska

 

p007 0 00 01

Instrukcja wydawnicza