Skip to main content

e-ISSN 2451-1323   |   p-ISSN 0419-8824

Dzieje Najnowsze

Kwartalnik „Dzieje Najnowsze” wydawany przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla  Polskiej Akademii Nauk w koedycji z Fundacją Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk jest czasopismem poświęconym historii Polski i historii powszechnej końca XIX i XX wieku. 

W ostatnich latach „Dzieje Najnowsze” realizowały program „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” MNiSW. Aktualnie realizowany jest 2-letni program MEiN „Rozwój czasopism naukowych”

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Redakcja nie pobiera od autorów opłat za przygotowanie, umieszczenie i wydruk materiałów. Czasopismo jest finansowane ze środków budżetowych państwa.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 100 (do 31.12.2023 – 140).

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: historia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, stosunki międzynarodowe. 

Języki publikacji: polski, angielski, francuski, rosyjski. 

Referencyjną wersją czasopisma jest wersja cyfrowa.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności