Skip to main content

Prawa autorskie

Wszystkie prawa autorskie pozostają przy autorze. Autor udziela Instytutowi Historii nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu na zasadach Creative Commons. Wydawca udziela zgody na przedruk opublikowanego w czasopiśmie tekstu pod warunkiem zaznaczenia miejsca pierwodruku.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności