Skip to main content

Dla Recenzentów

Zachęcamy osoby zainteresowane publikacją w Dziejach Najnowszych, a także recenzentów, do zapoznania się z obowiązującymi zasadami oraz do pobrania potrzebnych plików.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności