Skip to main content

Zakres tematyczny

Czasopismo poświęcone jest historii Polski i historii powszechnej końca XIX i XX wieku. Czasopismo koncentruje się przede wszystkim na szeroko rozumianej tematyce historycznej (historia polityczna, historia dyplomacji, historia życia codziennego), ale publikowane są również teksty związane z naukami o polityce i administracji oraz naukami socjologicznymi. Dyscypliny naukowe reprezentowane w czasopiśmie: historia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, stosunki międzynarodowe.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności