Skip to main content

O nas

Kwartalnik „Dzieje Najnowsze” wydawany przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla  Polskiej Akademii Nauk jest czasopismem poświęconym historii Polski i historii powszechnej końca XIX i XX wieku. Czasopismo zostało założone w 1969 roku przez Tadeusza Jędruszczaka, Czesława Madajczyka i Witolda Stankiewicza jako kontynuacja periodyków wydawanych wcześniej przez Instytut -  rocznika naukowego: „Najnowsze Dzieje Polski”, który był wydawany od 1958 roku w dwóch seriach: „Materiały i studia z okresu 1914-1939”, „Materiały i studia z okresu II wojny światowej” oraz czasopisma „Polska Ludowa: materiały i studia” (1962-1968). Obecnie pismo koncentruje się przede wszystkim na szeroko rozumianej tematyce historycznej (historia polityczna, historia dyplomacji, historia życia codziennego), ale publikowane są również teksty związane z naukami o polityce i administracji oraz naukami socjologicznymi.

„Dzieje Najnowsze” znajdują się w wykazie czasopism punktowanych. Za publikację autor otrzymuje aktualnie 100 pkt (do 31.12.2023 - 140 pkt).

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności