Skip to main content

Dzieje Najnowsze, Rocznik XLVIII, r. 2016, 1

Studia i artykuły

Przegląd badań

Materiały

Artykuły recenzyjne i recenzje

Życie naukowe

Listy do redakcji

  • Doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Olejce w odpowiedzi — Jarosław Centek, Marcin J. Mikulski, Tomasz Woźny;
  • O nowej jakości w polemice naukowej autorstwa Pana Łukasza Ulatowskiego. List do redakcji „Dziejów Najnowszych” — Piotr Kołakowski

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności