Skip to main content

Dzieje Najnowsze, Rocznik XLIX, r. 2017, 2

Studia i artykuły

Artykuły recenzyjne i recenzje

  • Katarzyna Sierakowska, Śmierć, Wygnanie, Głód w dokumentach osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914–1918 – Włodzimierz Suleja
  • Przemysław Hauser, Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie II Rzeczypospolitej – Paweł Samuś
  • Takuma Melber, Pearl Harbor. Japans Angriff und der Kriegseintritt der USA – Roman Kochnowski
  • Maximilian Becker, Mitstriter im Volkstumskampf. Deutsche Justiz in den eingegliederten Ostgebieten 1939–1945 – Wojciech Wichert
  • Sebastian Pawlina, Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej – Marek Ney-Krwawicz
  • Piotr Stanek, Przystanek Lamsdorf. Powstańcy warszawscy w obozie jenieckim Stalag 344 – Marek Ney-Krwawicz
  • Przemysław Benken, Tajemnica śmierci Jana Rodowicza „Anody” – Arkadiusz Krawcewicz
  • Michał Lubina, Pani Birmy. Aung San Suu Kyi. Biografia polityczna – Tomasz Flasiński

Życie naukowe

Listy do redakcji

Informacja dla autorów

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności