Skip to main content

Dzieje Najnowsze, Rocznik XLIX, r. 2017, 1

Studia i artykuły

Materiały

Autoreferaty

Artykuły recenzyjne i recenzje

  • Adam Szczupak, Greckokatolicka diecezja przemyska w latach I wojny światowej – Wiktor Węglewicz
  • Krzysztof Kloc, Wielkomiejska gangrena. Margines społeczny międzywojennego Krakowa – Janusz Mierzwa
  • Krzysztof Łagojda, Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939–1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej – Witold Wasilewski
  • Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście – Rafał Stobiecki

Życie naukowe

Listy do redakcji

Instrukcja wydawnicza

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności