Skip to main content

Dzieje Najnowsze, Rocznik L, r. 2018, 1

Studia i artykuły

Autoreferaty

Artykuły recenzyjne i recenzje

  • Jakub Polit, Japońska polityka zagraniczna 1895–1945 – Michał A. Piegzik

  • Edward Kołodziej, Polska i inne państwa wobec problemów reparacji i długów zagranicznych w latach 1918–1939 – Janusz Szczepański

  • Kinga Paraskiewicz, Historyczna wizyta Amanullaha Chana, króla Afganistanu w Europie (1927–1928) – Tomasz Flasiński

  • Lech Mażewski, Ustrojowopolityczny taran. Polityka NSZZ „Solidarność” a przemiany ustrojowe w PRL w latach 1980–1982 – Wojciech Turek

Życie naukowe

Instrukcja wydawnicza

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności