Skip to main content

Dzieje Najnowsze, Rocznik XLIX, r. 2017, 3

Studia i artykuły

Dyskusje i polemiki

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Jerzy Bayer, Waldemar J. Dziak, Historia polityczna Chin, 1839–2014. Kronika najważniejszych wydarzeń; Historia polityczna Chin 1839–2014. Konspekt analityczny – Jakub Polit
 • Piotr Napierała, Chiny i Japonia a Zachód. Historia nieporozumień – Tomasz Flasiński
 • Françoise Thom, Beria. Oprawca bez skazy – Paweł Bielicki
 • Przemysław Słowiński, Otto Skorzeny. Pierwszy komandos Trzeciej Rzeszy – Piotr Mikietyński
 • Tadeusz Dubicki, Ppłk Bolesław Ziemiański (1901–1976). Szef Ochrony Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oficer wywiadu polskiego w Rumunii w czasie II wojny światowej – Jerzy Adam Radomski
 • Martin Winstone, Generalne Gubernatorstwo. Mroczne serce Europy Hitlera – Wojciech Wichert
 • Monika Napora, Gadzinowe narracje. Mechanizmy i strategie kreowania propagandowego obrazu świata w „Dzienniku Radomskim” 1940–1945 – Tadeusz Wolsza
 • Agnieszka Sławińska, Więźniarki polityczne z Bojanowa.
  Łagier dla dziewcząt w latach 1952–1956 – Ewa Rzeczkowska
 • Manuel Álvarez Tardío, Roberto Villa García, 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular – Jan Stanisław Ciechanowski

Instrukcja wydawnicza

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności