Skip to main content

Dzieje Najnowsze, Rocznik L, r. 2018, 3

Debata

Studia i artykuły

Autoreferaty

Artykuły recenzyjne i recenzje

  • Robert Gerwarth, Pokonani. Dlaczego pierwsza wojna światowa się nie zakończyła (1917–1923) – Marek Białokur, Adriana Dawid
  • Grzegorz Kulka, Sąd Honorowy dla Generałów w Wojsku Polskim w latach 1918–1947 – Dariusz Fabisz
  • Anna Kozłowska-Ryś, Krzysztof Drozdowski, Świat odosobniony.
    Bydgoska służba penitencjarna w latach 1920–1939 – Andrzej Purat
  • Józef Łaptos, Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944– 1947 – Andrzej Kastory

Instrukcja wydawnicza

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności