Skip to main content

Dzieje Najnowsze, Rocznik L, r. 2018, 2

Studia i artykuły

Materiały

Autoreferaty

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Wojciech Materski, Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej – Rafał Stobiecki
 • Ikuko Torimoto, Okina Kyūin and the Politics of Early Japanese Immigration to the United States, 1868–1924 – Mariusz Puchacz
 • Katarzyna Chomicz, Halina Parafi anowicz, Mariusz Puchacz, Japończycy w Stanach Zjednoczonych. Od wrogości do internowania – Włodzimierz Batóg
 • Krystian Maciej Szudarek, Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926–1930) – Stanisław Sierpowski
 • Дмитрий Жуков и Иван Ковтун, Полицаи. История, судьбы и преступле-ния; iidem, Охотники за партизанами. Бригада Дирлевангера; iidem,
  Бургомистр и палач. Тонька-пулеметчица, Бронислав Каминский и другие – Hubert Kuberski
 • Petra Fohrmann, Weźmiemy ze sobą dzieci. Ostatnie lata życia rodziny Goebbelsów – Piotr Mikietyński
 • Jakub Stępień, Hinduski fundamentalizm religijny. Myśl polityczna Narodowej Organizacji Ochotników (Rashtriya Swayamsevak Sangh) – Tomasz Flasiński
 • Piotr Rypson, Czerwony monter. Mieczysław Berman: grafi k, który zaprojektował polski komunizm – Mariusz Mazur
 • Jarosław Dulewicz, Miasta w ruchu. Codzienność w uprzemysławianych ośrodkach miejskich w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku – Hubert Wilk
 • Filip Gańczak, Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981 – Jakub Szumski

Życie naukowe

Instrukcja wydawnicza

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności